Kontakt
 
 
Projektna in tehnična dokumentacija
 

PROJEKTNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA:
- prometno in komunalno infrastrukturo
- zunanje ureditve
- krajinske ureditve

POSEBNI DELI PROJEKTA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA:
- stanovanjske objekte in počitniške hiše
- gospodarske objekte
- obrtno poslovne objekte
- industrijske objekte
- turistične objekte

PRIDOBIVANJE:
- projektnih pogojev
- mnenj
- gradbenih dovoljenj

   
 
 
     
 
© 2006 Planiranje d.o.o. Vse pravice pridržane.
Oblikovanje: Razvojni Center IRC