Kontakt
 
 
Prostorsko planiranje
 

- REGIONALNE ZASNOVE PROSTORSKEGA RAZVOJA

- STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČIN

- STROKOVNE PODLAGE ZA STRATEŠKE PROSTORSKE AKTE: DEMOGRAFIJA, TIPOLOGIJA NASELIJ...

- URBANISTIČNE ZASNOVE

- KRAJINSKE ZASNOVE

   
 
 
     
 
© 2006 Planiranje d.o.o. Vse pravice pridržane.
Oblikovanje: Razvojni Center IRC