Kontakt
 
 
Prostorsko planiranje
Regionalne zasnove prostorskega razvoja.
Strategije prostorskega razvoja občin.
Urbanistično in krajinsko načrtovanje
Prostorski redi občin.
Državni in občinski lokacijski načrti.
Kontakt
3000 Celje, Ulica XIV. divizije 14
telefon: 03/ 42 74 230
telefax: 03/ 42 74 260
email: info@planiranje.rc-celje.si
 
Dokumentacijski portal
Vstop v
Dokumentacijski portal
 
 
 
Projektna in tehnična dokumentacija
Prometna in komunalna infrastruktura.
Zunanje ureditve.
Krajinske ureditve.
Varstvo okolja
Celovite presoje vplivov na okolje.
Študije ranljivosti okolja.
Poročila o vplivih na okolje.
       
 
© 2006 Planiranje d.o.o. Vse pravice pridržane.
Oblikovanje: Razvojni Center IRC